Scallion Pancake
Scallion Pancake
Sweet Potato Pancake
Sweet Potato Pancake
Pumpkin Pancake
Pumpkin Pancake
Shark Fin Soup
Shark Fin Soup
Bubur Pulut Hitam
Bubur Pulut Hitam
Bubur ChaCha
Bubur ChaCha
Sweet Potato Balls 300gm
Sweet Potato Balls 300gm
Red Bean Paste Pancake
Red Bean Paste Pancake
Lotus Paste Pancake
Lotus Paste Pancake
Ai Yu Jelly Powder
Ai Yu Jelly Powder
Mini Rice Ball(Sweet Potato and Taro)
Mini Rice Ball(Sweet Potato and Taro)
Glutinous Rice Ball (Peanut)
Glutinous Rice Ball (Peanut)
Glutinous Rice Ball (B/Sesame)
Glutinous Rice Ball (B/Sesame)
Rice Cake With Brown Sugar
Rice Cake With Brown Sugar
Crystal Dumpling (Sweet Corn/ Pandan) 10"s
Crystal Dumpling (Sweet Corn/ Pandan) 10"s
Lotus Seed Mini Bun
Lotus Seed Mini Bun
Big Peach Bun
Big Peach Bun
Mini Peach Bun
Mini Peach Bun
Red Bean Soup
Red Bean Soup
Red Bean Paste
Red Bean Paste
Lotus Seed Paste
Lotus Seed Paste
Pandan Lotus Seed Paste
Pandan Lotus Seed Paste
Mixed Berries
Mixed Berries
Double Cheese Mantou
Double Cheese Mantou
Switch To Desktop Version