Coconut Lava Ball (10''s)
Coconut Lava Ball (10''s)
Brown Sugar Snow Cake (10"s)
Brown Sugar Snow Cake (10"s)
Coconut Snow Cake (10"s)
Coconut Snow Cake (10"s)
Sun and Moon Fruit
Sun and Moon Fruit
Glutinous Rice Ball (B/Sesame)
Glutinous Rice Ball (B/Sesame)
Glutinous Rice Ball (Peanut)
Glutinous Rice Ball (Peanut)
Glutinous Rice Ball (B/Sesame)
Glutinous Rice Ball (B/Sesame)
Glutinous Rice Ball (Peanut)
Glutinous Rice Ball (Peanut)
Butterfly Pea Flower Mochi (Peanut) 10"s
Butterfly Pea Flower Mochi (Peanut) 10"s
Butterfly Pea Flower Mochi (Sesame) 10"s
Butterfly Pea Flower Mochi (Sesame) 10"s
Brown Sugar Spiral Mochi
Brown Sugar Spiral Mochi
Crystal Dumpling (Sweet Corn/ Pandan) 10"s
Crystal Dumpling (Sweet Corn/ Pandan) 10"s
Lotus Seed Mini Bun
Lotus Seed Mini Bun
Big Peach Bun
Big Peach Bun
Mini Peach Bun
Mini Peach Bun
Red Bean Soup
Red Bean Soup
Red Bean Paste
Red Bean Paste
Lotus Seed Paste
Lotus Seed Paste
Pandan Lotus Seed Paste
Pandan Lotus Seed Paste
Lotus Leaf Glutionous Rice
Lotus Leaf Glutionous Rice
Honey Sea Coconut
Honey Sea Coconut
Red Bean Paste Pancake
Red Bean Paste Pancake
Lotus Paste Pancake
Lotus Paste Pancake
Switch To Desktop Version